News Details

ട്രിനിറ്റി ഒപ്ടിക്കൽസിൽ ഒരു കണ്ണട വാങ്ങുമ്പോൾ മറ്റൊരു കണ്ണട കൂടി സൗജന്യമായി ലഭിക്കുന്നു, ലെൻ

ട്രിനിറ്റി ഒപ്ടിക്കൽസിൽ ഒരു കണ്ണട വാങ്ങുമ്പോൾ മറ്റൊരു കണ്ണട കൂടി സൗജന്യമായി ലഭിക്കുന്നു, ലെൻസുകൾക്ക് 10 % വരെ ഇളവും

View all